ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ ได้รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่จากเครื่อง Smart Doser

 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในผลงานการสร้างเครื่อง Smart Doser ซึ่งปัจจุบัน สินค้านี้ ทางบริษัท อกริทรอนิกส์ จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

 

*ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553

**อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ku.ac.th/newwww/hilight_detail.php?highlightID=67