ตัวปรับระดับกระเช้าอาหารและชุดซ่อม

 

 

 

ตัวปรับระดับกระเช้าอาหาร 14 กริล และ 7 กริล พร้อมชุดซ่อม