คูลลิ่งแพด

 

 

คูลลิ่งแพด ขนาด 180x30x15 ซม. และ 180x60x15 ซม. มุมตัด 45x45 และ 45x15 องศา เทคโนโลยีการผลิตจากยุโรป

 

Configuration Angle

 

          45x45 องศา 

         - การลดอุณหภูมิได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะพื้นผิวของกระดาษสัมผัสแรงลมได้อย่างเต็มที่

         - เหมาะสำหรับโรงเรือนไก่เนื้อที่ต้องการอุณภูมิต่ำ

 

 

 

 

 

 

         

         45x15 องศา

       - เหมาะสำหรับโรงเรือนที่ต้องการแรงลมสูง เพื่อการระบายอากาศที่ดี เช่น โรงเรือนไก่พันธุ์  

       - การระเหยของน้ำเพื่อลดอุณหภูมิได้ระดับดี